Szanowni Państwo,

Kiedy niemal dwadzieścia lat temu zakładaliśmy nasze Towarzystwo, chcieliśmy zwrócić uwagę świata medycznego na wagę powikłań naczyniowych w cukrzycy, ich wpływ na niepełnosprawność i śmiertelność naszych pacjentów. W najśmielszych marzeniach nie przewidywaliśmy, że stworzy się w ten sposób nowa dyscyplina nauk medycznych zwana dziś kardiodiabetologią. Od tego czasu zajmujemy się krzewieniem wiedzy z zakresu diabetologii i kardiologii wśród lekarzy praktyków. Organizujemy wiele konferencji i szkoleń promujących najnowsze osiągnięcia naukowe dotyczące powikłań naczyniowych w cukrzycy. Członkowie naszego Towarzystwa prowadzą badania naukowe w zakresie prewencji chorób sercowo-naczyniowych i studiowania polskiej specyfiki leczenia chorych na cukrzycę.

W imieniu Prezesa PTKD, prof. L. Markuszewskiego oraz Komitetu Naukowego i Organizacyjnego zapraszam Państwa do udziału w dziewiqtej edycji zjazdu Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. W dniach 1-3 czerwca 2023 r. spotkajmy się on-line oraz na stacjonarnych warsztatach w Łodzi.

Do współpracy zaprosiliśmy eksperta z USA, zajmującego się wykorzystaniem sztucznej inteligencji w medycynie. Nowością w programie zjazdu będzie sesja poświęcona obrazowaniu w kardiodiabetologii. Grono wybitnych specjalistów poprowadzi warsztaty z zakresu elektrokardiografii, ultrasonografii, endokrynologii, nowoczesnych metod monitorowania glikemii a także dietetyki. Podczas sesji naukowych omawiać będziemy najnowsze wytyczne, przypadki kliniczne chorób kardiometabolicznych, w tym cukrzycy, niewydolności serca, ryzyka sercowo naczyniowego oraz standardy leczenia otyłości.
Zapraszam do uczestnictwa w IX Zjeździe PTKD, życząc aby był to czas pożytecznej nauki i dalszej integracji naszego środowiska.

Z poważaniem

Dr Jan Ruxer
Wiceprezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu