Opłaty uczestników Zjazdu 

 
OPŁATY  do 31.03.2023 do 30.04.2023 po 30.04.2023
Uczestnik - Zjazdu i warsztatu 830,00 zł 900,00 zł 980,00 zł
Uczestnik - Zjazdu 700,00 zł 770,00 zł 900,00 zł
Uczestnik - warsztatu 400,00 zł 500,00 zł 600,00 zł
 

Uczestnikom Zjazdu w ramach opłaty przysługuję:
  • uczestnictwo w sesjach naukowych i satelitarnych
  • materiały zjazdowe
  • posiłki przewidziane programem
  • certyfikat
Uczestnikom warsztatów przysługuje lunch w dniu 01.06.2023
Uczestnikom Zjazdu i warsztatów przysługują wszystkie powyższe świadczenia.

Rejestracja
O wysokości opłat decyduje data wpłaty na konto Spółki Interservis
 
Dane do płatności:
Interservis Sp. z o.o.
Ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
Konto bankowe Nr. 10 1140 2004 0000 3202 8032 6981
Mbank